Projekt współpracy rozwojowej 446/2014
,,Wsparcie i udoskonalenie rynku finansowego Republiki Mołdawii - część 2”
Większy tekst
English version
Kontakt

Informacje ogólne o projekcie

Projekt współpracy rozwojowej 446/2014 ,,Wsparcie i udoskonalenie rynku finansowego Republiki Mołdawii – część 2”.

Powyższy projekt jest realizowany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego na rzecz Narodowej Komisji Rynków Finansowych (NCFM) i Narodowego Banku Mołdawii (NBM).

Projektodawca: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Beneficjent:
  • Ostateczny odbiorca pomocy:
    Narodowa Komisja Rynków Finansowych (ang. National Commission For Financial Markets - NCFM); Narodowy Bank Mołdawii (ang. National Bank of Moldova - NBM).

Okres realizacji: styczeń - grudzień 2014 (realizacja misji eksperckich: czerwiec – listopad 2014).

Celem ogólnym Projektu jest wzmocnienie zdolności kompetencyjnych regulatorów rynku finansowego Mołdawii oraz wsparcie wielowymiarowego rozwoju instytucjonalnego Narodowej Komisji Rynków Finansowych i Narodowego Banku Mołdawii. Projekt stanowi kontynuację działań pomocowych, których realizacja rozpoczęła się w 2013 roku.

Cele bezpośrednie i efekty realizacji Projektu:

  • Podwyższenie kwalifikacji (wzrost kompetencji) przedstawicieli regulatorów rynku finansowego Mołdawii poprzez przeszkolenie ok. 90 pracowników Narodowej Komisji Rynków Finansowych i Narodowego Banku Mołdawii.

Projekt stanowi odpowiedź na bieżące potrzeby nadzoru nad rynkiem finansowym w Mołdawii, zgłoszone polskiemu nadzorowi.
Założenia projektowe wpisują się w obszary priorytetowe zdefiniowane w strategicznych dokumentach programowych Mołdawii, jak również w ramach uzgodnień z instytucjami międzynarodowymi
.

Zakres Projektu obejmuje przygotowanie i wykonanie 6 działań szkoleniowych w Kiszyniowie z zakresu problematyki nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym, kapitałowym i bankowym. Wykonane przez ekspertów Urzędu KNF działania projektowe wzmocnią rozwój instytucjonalny i kompetencyjny mołdawskich organów nadzoru w zakresie określonej złożonej tematyki prowadzenia nadzoru nad rynkiem finansowym.
Podczas realizacji Projektu przedstawiciele UKNF na bieżąco dostosowują przeprowadzane działania do bieżących potrzeb Beneficjenta tak, aby były możliwie najbardziej dla niego korzystne, z jednoczesnym uwzględnieniem założeń projektowych.

Wykaz działań został przedstawiony w zakładce Materiały projektowe i raporty

Informacje o źródłach finansowania projektu współpracy rozwojowej 446/2014:

Projekt jest finansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r.
Całkowita wartość projektu: 188 004, 00 PLN.

 


do góryDo góry wydrukujWydrukuj

Certyfikat: ISO 27001
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Copyright © Komisja Nadzoru Finansowego
Powered by SDL Tridion R5