Projekt współpracy rozwojowej 19/2013
,,Wsparcie i udoskonalenie rynku finansowego Republiki Mołdawii”
Większy tekst
English version
Kontakt

Materiały projektowe i raporty

Publikacje wyrażają wyłącznie poglądy autora i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Prawa autorskie i majątkowe do wszelkich materiałów i publikacji, zamieszczonych w niniejszym serwisie internetowym projektu współpracy rozwojowej 19/2013, są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie, powielanie, zwielokrotnianie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie, wyświetlanie, odtwarzanie, użyczenie, przeróbka materiałów w całości lub części jest zabronione.

Zawartość zamieszczonych w niniejszym serwisie internetowym materiałów i publikacji została opracowana przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Materiały projektowe i raporty mogą być wykorzystywane przez pracowników kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mołdawii, Narodowej Komisji Rynków Finansowych Mołdawii, Narodowego Banku Mołdawii oraz innych upoważnionych organów administracji Mołdawii w sposób przewidziany w założeniach projektu pomocy rozwojowej 19/2013 Projekt współpracy rozwojowej 19/2013 ,,Wsparcie i udoskonalenie rynku finansowego Republiki Mołdawii”.

 

Numer
działania
Działanie Termin realizacji Dokumenty i raporty dla
  • KPRM Mołdawii
  • Narodowej Komisji Rynków Finansowych Mołdawii (NCFM)
  • Narodowego Banku Mołdawii (NBM)
1Ocena ram prawnych i instytucjonalnych, uwzględniająca ,,Bazylejskie zasady efektywnego nadzoru bankowego”.11-12.09.2013Dla: KPRM
Dla: NCFM
Dla: NBM
2Ocena ram prawnych i instytucjonalnych nadzoru kapitałowego Mołdawii.5-8.11.2013Dla: KPRM
Dla: NCFM
Dla: NBM
3Porównanie dyrektywy 2006/48/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe i przepisów prawa krajowego Mołdawii.30.07-1.08.2013Dla: KPRM
Dla: NCFM
Dla: NBM
4Dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku finansowym.15-16.05.2013Dla: KPRM
Dla: NCFM
Dla: NBM
5Licencjonowanie firm inwestycyjnych i warunki świadczenia usług przez firmy inwestycyjne, ochrona inwestora.21-23.05.2013Dla: KPRM
Dla: NCFM
Dla: NBM
6Regulacje w zakresie standardu świadczenia usług przez firmy inwestycyjne.28-30.05.2013Dla: KPRM
Dla: NCFM
Dla: NBM
7Weryfikacja obecnych wewnętrznych procedur, podstaw prawnych, możliwości kadrowych oraz pozostałych zagadnień pod kątem wdrożenia nadzoru opartego na ocenie i zarządzaniu ryzykiem dla nadzoru nad rynkiem kapitałowym.25-27.06.2013Dla: KPRM
Dla: NCFM
Dla: NBM
8Weryfikacja obecnych wewnętrznych procedur, podstaw prawnych, możliwości kadrowych oraz pozostałych zagadnień pod kątem wdrożenia nadzoru opartego na ocenie i zarządzaniu ryzykiem dla nadzoru nad rynkiem bankowym w obszarze inspekcji przeprowadzanych w bankach.18-20.06.2013Dla: KPRM
Dla: NCFM
Dla: NBM
9Przeprowadzenie analizy regulacji nadzorczych, identyfikacja braków oraz przygotowanie rekomendacji w zakresie regulacji nadzorczych pod kątem prowadzenia nadzoru bankowego.15-17.10.2013Dla: KPRM
Dla: NCFM
Dla: NBM
10Przegląd strategii rozwoju i transparentności rynku bankowego na lata 2011 – 2014.19.11.2013Dla: KPRM
Dla: NCFM
Dla: NBM
11Wsparcie przy tworzeniu efektywnej kontroli wewnętrznej i procedur zarządzania ryzykiem pod kątem prowadzenia nadzoru nad rynkiem kapitałowym.24-26.09.2013Dla: KPRM
Dla: NCFM
Dla: NBM
12Rekomendacje dla Narodowej Komisji Rynków Finansowych dotyczące prowadzenia kontroli pod kątem nadzoru bankowego.3-5.09.2013Dla: KPRM
Dla: NCFM
Dla: NBM
13Zapoznanie nadzoru z obowiązującymi zasadami i mechanizmami współpracy międzynarodowej, w tym wymiany informacji między nadzorami.30.09-2.10.2013Dla: KPRM
Dla: NCFM
Dla: NBM
14Zapoznanie nadzoru ze stosowanymi narzędziami do aplikacji o środki pomocowe zewnętrzne unijne i alternatywne na podstawie doświadczeń polskiego nadzoru.29-30.10.2013Dla: KPRM
Dla: NCFM
Dla: NBM

do góryDo góry wydrukujWydrukuj

Certyfikat: ISO 27001
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Copyright © Komisja Nadzoru Finansowego
Powered by SDL Tridion R5