Projekt współpracy rozwojowej 19/2013
,,Wsparcie i udoskonalenie rynku finansowego Republiki Mołdawii”
Większy tekst
English version
Kontakt

Informacje ogólne o projekcie

Projekt współpracy rozwojowej 19/2013 ,,Wsparcie i udoskonalenie rynku finansowego Republiki Mołdawii”.

Powyższy projekt został zrealizowany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Republiki Azerbejdżanu i powiązanych administracji Mołdawii w okresie od stycznia do grudnia 2013.

Projekt był finansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.

Beneficjent:
 • Ostateczny odbiorca pomocy:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Republiki Mołdawii (ang. State Chancellary of the Republic of Moldova).
 • Dodatkowi odbiorcy pomocy:
  Właściwe rzeczowo instytucje i organy administracji publicznej związane z prowadzeniem nadzoru nad rynkiem finansowym Mołdawii, w tym m.in.:
  • Narodowa Komisja Rynków Finansowych (NCFM),
  • Narodowy Bank Mołdawii,
  • właściwe rzeczowo resorty – np. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki.

Okres realizacji: styczeń - grudzień 2013 (realizacja misji eksperckich: maj – listopad 2013).

Wszystkie cele i rezultaty projektu zostały pomyślnie osiągnięte.

Celem ogólnym Projektu było wzmocnienie nadzoru, ochrony inwestorów oraz klientów usług na rynku finansowym Mołdawii.

Cele bezpośrednie i efekty realizacji Projektu obejmowały:

 • Identyfikację braków w istniejącej strukturze instytucjonalnej i prawnej Mołdawii wraz z przedstawieniem rekomendacji w zakresie wymaganych zmian w nadzorze nad rynkiem kapitałowym i bankowym.
 • Podwyższenie kwalifikacji (wzrost kompetencji) przedstawicieli regulatorów rynku finansowego Mołdawii.

Projekt stanowił odpowiedź na bieżące potrzeby nadzoru nad rynkiem finansowym w Mołdawii, zgłoszone polskiemu nadzorowi przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Republiki Mołdawii (KPRM). Ze względu na złożoną strukturę instytucjonalną i przekrojowy charakter Projektu, szczegółowy zakres działań projektowych został opracowany we współpracy UKNF z KPRM oraz z właściwymi organami administracji Mołdawii, związanymi z prowadzeniem nadzoru nad rynkiem finansowym.

Zakres Projektu obejmował przygotowanie i przeprowadzenie 14 misji eksperckich w Kiszyniowie przez przedstawicieli UKNF w ramach dwóch komponentów Projektu tj. ocena prawna i instytucjonalna wraz ze wsparciem oraz rozwój instytucjonalny Narodowej Komisji Rynków Finansowych i powiązanych podmiotów.

W ramach Projektu Urząd KNF przekazał administracji mołdawskiej opracowane przez ekspertów UKNF raporty zawierające ocenę bieżącej sytuacji pod kątem określonych zagadnień instytucjonalnych i regulacji prawnych, wraz z rekomendacjami lub planem dalszych działań w celu wzmocnienia i dalszego rozwoju nadzoru nad rynkiem finansowym Mołdawii.

Wykaz działań został przedstawiony w zakładce Materiały projektowe i raporty

Informacje o źródłach finansowania projektu współpracy rozwojowej 19/2013:
Projekt był finansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.
Całkowita wartość projektu: 370 530 PLN.


do góryDo góry wydrukujWydrukuj

Certyfikat: ISO 27001
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Copyright © Komisja Nadzoru Finansowego
Powered by SDL Tridion R5